Khi bạn không có thời gian để đi tập thể dục, công việc nhà giúp bạn hoàn thành mục tiêu tập thể dục và đốt cháy calo của bạn.