Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp bạn giảm cân. Vì vậy cần phải chú ý vào kế hoạch ăn uống.