Hầu hết tất cả những diễn viên nữ thuộc hàng top của Hàn Quốc đều phải cẩn trọng trong việc chọn lựa đồ ăn và đi tập thường xuyên.