Tại Computex 2019, ngoài dòng laptop gaming Gigabyte cũng đã giới thiệu đến người dùng dòng laptop Aero mới dành cho người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Bên cạnh những sản phẩm laptop gaming, tại Computex 2019 Gigabyte cũng đã ra mắt dòng laptop Aero mới, hướng tới đối tượng là những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.