Có rất nhiều cách để giảm mỡ bụng, trong số đó phương pháp giảm mỡ bụng bằng muối gừng được coi là phức tạp nhưng mang lại hiệu quả vô cùng cao.